We zien dat er veel verandert en er nog voldoende zal veranderen op het gebied van zorg. Vooral de zorg voor jeugd heeft onze specifieke aandacht. Onder meer door de invoering van passend onderwijs zal de zorg voor deze groep en het onderwijs steeds meer naar elkaar toegroeien. Dat biedt de kans om krachten te bundelen en benodigde innovaties door te voeren. Op dat punt wordt het interessant voor ons. Hier ligt onze expertise. Vernieuwende producten ontwikkelen binnen complexe samenwerkingsverbanden. Bestaande kennis koppelen aan nieuwe situaties en behoeften. Creatieve idee├źn omzetten in generieke toepassingen. En betere zorg realiseren tegen lagere kosten.

Looking for something?

Use the form below to search the site:


Still not finding what you're looking for? Drop us a note so we can take care of it!

Visit our friends!

A few highly recommended friends...

    Archives

    All entries, chronologically...