De rollen, taken en verantwoordelijkheden van de overheid zijn op alle niveaus sterk in beweging. De gemeentelijke overheid heeft daarbij onze grootste aandacht. Zij krijgt een steeds zwaardere (financiële) last op haar schouders gelegd. En dat tegen een achtergrond waarin haar rollen, taken en verantwoordelijkheden niet langer automatisch geaccepteerd worden. Dat betekent bijvoorbeeld dat er steeds meer en betere afstemming nodig is, dat er passende oplossingen op kleinere deelgebieden zijn gewenst, dat sommige bedreigingen van de crisis omgezet moeten worden in nieuwe kansen, dat ‘slim’, ‘samen’ en ‘sterk’ bij elkaar gevoegd moeten worden. Daar waar onderwijs, zorg en overheid bij elkaar komen is GetApped op haar sterkst!