Onderwijs ligt aan de basis van de toekomst van onze kinderen en daarmee ook van de toekomst van onze samenleving. Sinds de jaren tachtig van de vorige eeuw speelt ICT daarin al een belangrijke rol. Eerst als informatiedrager, wat later o.a. als leermiddel en nu ook als sociaal medium. Als geen ander kent GetApped deze ontwikkelingen. We kennen ook de successen en missers van ICT. Maar bovenal kennen we de meerwaarde die ICT het onderwijs kan bieden. In het verminderen van ‘ruis’, in het vergemakkelijken van de onderwijstaken, in het motiveren van de leerlingen, in het verlagen van kosten.

Looking for something?

Use the form below to search the site:


Still not finding what you're looking for? Drop us a note so we can take care of it!

Visit our friends!

A few highly recommended friends...

    Archives

    All entries, chronologically...