De crisis, de mobile devices en tal van maatschappelijke veranderingen hebben er in korte tijd voor gezorgd dat niet veel meer hetzelfde is als voor de crisis. Dat zien we als een uitdaging; als een kans om tot broodnodige vernieuwingen te komen. We laten de begeleiders van verstandelijk beperkten in hun koelkast kijken om hen beter boodschappen te laten doen, we volgen de ogen van de kinderen die lezen op een tablet om ze nog beter op maat te kunnen bedienen, we knopen allerlei applicaties aan elkaar omdat er een sterk samenhangend nieuw geheel is gewenst en men niet helemaal van scratch af aan opnieuw wil beginnen.

Looking for something?

Use the form below to search the site:


Still not finding what you're looking for? Drop us a note so we can take care of it!

Visit our friends!

A few highly recommended friends...

    Archives

    All entries, chronologically...