GetApped heeft haar domein in Eindhoven. Dat is in het hart van Brainport. De regio waar het samenwerken tussen bedrijfsleven, kennisinstellingen en overheid zowat in het DNA zit. Hoewel we landelijk actief zijn herkennen wij ons zeer in het eigene van de regio. Onze oplossingen in opdracht van de overheid en bedoeld voor onderwijs en zorg maken we vaak en graag met derden. Sterker, we kunnen het niet veelal zonder hen. Het werken binnen een netwerk op basis van open systemen, gericht op krachtige oplossingen die voldoen aan de wensen van onze opdrachtgevers versterkt ons alleen maar.

Looking for something?

Use the form below to search the site:


Still not finding what you're looking for? Drop us a note so we can take care of it!

Visit our friends!

A few highly recommended friends...

    Archives

    All entries, chronologically...