GetApped zoekt bewust naar een andere manier van ondernemen. Bij onze projecten maken we voortdurend de afweging wat het belang is voor jou en voor de overige partijen binnen deze projecten. Jullie gaan per slot van rekening werken met de producten die wij ontwikkelen. Daarmee beïnvloeden onze producten jullie proces, jullie werken, jullie doen en laten. We zijn ons daarvan bewust. Daarom willen in dialoog blijven met jullie als belanghebbenden, door met jullie mee te denken, door een hoge mate van professionaliteit te bieden, door flexibiliteit te tonen en door samen innovatie met winst voor mens, maatschappij en milieu na te streven.